சூரிய சக்தி பயன்பாடு பிரபலமடைந்துள்ளன இதற்கு இந்தியா ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு- ஐ.நா. பொதுச் செயலாளர்

சர்வதேச எரிசக்தி முகமையின் “தூய்மையான எரிசக்தி மாற்ற உச்சிமாநாட்டில் பேசிய ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் அந்தோணியோ குத்ரெஸ் கூறியதாவது:-

சர்வதேச சமூகத்தை நிலக்கரியை மேலும் பயன்படுத்துவதை குறைப்பதில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் வளரும் நாடுகளில் நிலக்கரிக்கு அனைத்து வெளிப்புற நிதியுதவிகளையும் முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும்.

கொரோனா மீட்புத் திட்டங்களில் நிலக்கரிக்கு இடமில்லை. 2050 க்குள் நாடுகள் நிகர பூஜ்ஜிய உமிழ்வுகளுக்கு உறுதியளிக்க வேண்டும், மேலும் அடுத்த ஆண்டு கோப்-26க்கு முன்னர் அதிக லட்சிய தேசிய காலநிலை திட்டங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

“மாற்றத்திற்கான விதைகள் உள்ளன. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மட்டுமே 2020 ஆம் ஆண்டில் வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொற்றுநோயின் உயரத்திற்கு மத்தியில் சூரிய சக்தி பயன்பாடு பிரபலமடைந்துள்ளன.

இதற்கு இந்தியா ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. புதைபடிவ எரிபொருளை விட புதுப்பிக்கத்தக்கவை. இவை மூன்று மடங்கு அதிக வேலைகளை வழங்குகின்றன என கூறினார்.