அவசர உதவிக்கு அழையுங்கள் 416 272 8543

அவசர உதவிக்கு அழையுங்கள் 416 272 8543
Scarborough, Markham , Ajax and Pickering இல் “உதவியின்றி” 65 வயதுக்கு மேல் தனித்து வாழ்பவர்கள் அவசர உதவிக்கு , அத்தியாவசிய பொருள்  தேவைக்கு (Shopping Needs) , மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு என்னை உதவிக்கு அழைக்கலாம் .நவஜீவன் அனந்தராஜ் 416 272 8543
Contact me for any urgent help or assistance for Seniors with shopping or medical needs
#Self-Isolation #TakeCareYourSelf #COVID-19 #கோவிந்தன்19 #சுயதனிமைப்படுத்தல் #StayHome #SaveLives #STAYHOME
#PlayWithKids #SelfMotivational #KidsTime #EntertainYourFamily