ரொறன்றோவிற்காக தனி அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்க முயற்சி

ரொறன்றோ தனித்து இயங்கும் நோக்கத்தில், ரொறன்றோவிற்காக தனி அரசியல் சாசனம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான உத்தேச வரைபொன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

குறித்த தனி அரசியல் சாசனத்தின் மூலம், ஒன்றாரியோ அரசின் அனுமதிக்காக காத்திருக்காமல், வீடமைப்பு, போக்குவரத்து, கல்வி போன்ற விடயங்களில் தீர்மானங்களை மேற்கொள்ள முடியும்.

இதற்கு முன்னாள் ரொறன்றோ நகர முதல்வர்கள், முன்னாள் ஒன்றாரியோ மாகாண முதல்வர்கள் ஆகியோர் ஆதரவளித்துள்ளனர்.

ரொறன்றோவுக்கான தனி சாசனத்தை கொண்டுவரும் முயற்சி வெற்றிபெற்றால், ஒன்றாரியோவில் தமக்கென தனியான அரசியல் சாசனத்தை கொண்ட முதல் நகரமாக ரொறன்றோ மாறும்.

இதுதவிர, கல்கரி, எட்மண்டன், வின்னிபெக், வான்கூவர் போன்ற நகரங்கள், தமக்கென தனியான அரசியல் சாசனங்களை கொண்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.