ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை

2021 ஆம் ஆண்டு முதல் மீள்சுழற்சி செய்ய முடியாத மற்றும் ஒற்றைப் பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்க கனடா அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

அந்தவகையில் பிளாஸ்டிக் உறிஞ்சு குழாய், குளிர்பான உறிஞ்சு குழாய், தகடுகள், பலூன் குச்சிகள் ஆகியன தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ருடோ அறிவித்துள்ளார்.

சூழலை மாசுபடுத்துவதில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்ற நிலையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கனடாவில் 10 சதவீதத்துக்கும் குறைவான பிளாஸ்டிக் தான் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகிறன. அத்தோடு ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பறவைகள் மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன.

இந்நிலையில், 2021ம் ஆண்டு முதல் கனடாவில் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும், ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.