உள்நாட்டு விமானங்களில் இருக்கை தூர நெறிமுறையை எயார் கனடா- வெஸ்ட்ஜெட் நீக்குகிறது!

உள்நாட்டு விமானங்களில் இருக்கை தூர நெறிமுறையை ஜூலை 1ஆம் திகதி முதல் அகற்றுவதாக, எயார் கனடா மற்றும் வெஸ்ட்ஜெட் விமான நிறுவனங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

விமானங்களில் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட காற்றை சுத்தம் செய்ய ஹெப்பா வடிப்பான்கள் நிறுவப்பட்டிருப்பதாலும், கேபின்களில் காற்று ஓட்டம் உச்சவரம்பிலிருந்து தரையில் பாய்வதாலும் அதற்கு கூடுதல் தடை தேவையில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். வெஸ்ட்ஜெட் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பை வழங்க முதுகு இருக்கையைச் சேர்த்துள்ளது.

அனைத்து பயணிகளின் கட்டாய வெப்பநிலை சோதனைகள், மேம்படுத்தப்பட்ட துப்புரவு மற்றும் அனைத்து தொடு புள்ளிகளின் சுத்திகரிப்பு, அதன் விமான சேவையில் மாற்றங்கள், விமானம் ஃபோகிங் மற்றும் விருந்தினர்கள் மற்றும் குழுவினருக்கு முகக்கவசங்கள் அணிய வேண்டிய தேவை ஆகியவற்றின் மூலம் தொற்றுநோயைத் தடுக்கவும் விமான நிறுவனம் உதவுகிறது.