ஒன்றாரியோவில் மீண்டும் செப்டம்பர் மாதம் பாடசாலைகளை திறக்க திட்டம்!

ஒன்றாரியோ மாகாணம் முழுவதுமுள்ள பாடசாலைகளை மீண்டும் செப்டம்பர் மாதம் திறக்கவுள்ளதாக மாகாண அரசு அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, பாடசாலை மாணவர்களும் பல உயர்நிலைப் பாடசாலை மாணவர்களும் செப்டம்பர் மாதத்தில் முழுநேர வகுப்பறைக்குத் திரும்புவார்கள்.

மழலையர் பாடசாலையில் 8ஆம் வகுப்பு முதல் ஆரம்ப பாடசாலை மாணவர்கள் ஒன்றாரியோ முழுவதும் வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் ஒரு முழு நாள் பாடசாலைக்குத் திரும்புவார்கள். வகுப்பு அளவுகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல், இடைவேளையும் மதிய உணவும் இதில் அடங்கும்.

தரம் 4 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு மருத்துவமற்ற முகக்கவசங்கள் கட்டாயமாக இருக்கும். மழலையர் பாடசாலை முதல் தரம் 3 வரையிலான மாணவர்கள் பொதுவான இடங்களில் முகக்கவசங்களை அணிய ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.

பிரெஞ்சு ஆசிரியர்களைப் போலவே சிறப்பு ஆசிரியர்களும் மாணவர்களுக்கு நிரலாக்கங்களை வழங்க வகுப்பறைகளுக்குள் செல்ல முடியும். அந்த மாணவர்கள் மாற்று நாட்களில் அல்லது மாற்று அட்டவணைகளில் வகுப்பில் கலந்துகொள்வார்கள். அவை குறைந்தபட்சம் 50 சதவீத அறிவுறுத்தல் நாட்களுக்கு நேரில் வருவதைக் குறிக்கும்.

ஒன்றாரியோவில் மீதமுள்ள பாடசாலைகள் சபைகள் முழு வருகையுடன் வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் வகுப்புகளுக்கு மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கப்படும். இந்த சபைகளில் உள்ள மேல்நிலைப் பாடசாலைகள் பொதுவாக சிறிய சேர்க்கைகளைக் கொண்டுள்ளன என்று மாகாணம் குறிப்பிட்டது.

அனைத்து பாடசாலைகள் சபைகளும் இரண்டாம்நிலை நேர அட்டவணை முறைகளை பின்பற்றும். அவை மாணவர்களிடமிருந்து மாணவர் தொடர்புகளின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த முடிந்தவரை மாணவர்களை ஒருங்கிணைப்பதை வலியுறுத்துகின்றன.