ஒக்டோபர் மாத இகுருவி பத்திரிகை

web october

 

http://www.ekuruvi.com/wp-content/uploads/2019/10/web-october.pdf

மேலும் கனேடிய தேர்தல் தொடர்பாக செய்திகள்

தலைவர்கள் ஆங்கிலமொழி விவாதம் – அவதானிப்புக்கள் -நேரு

கனடிய தேர்தல் களம் 2019 இம்முறை பெரும்பான்மை ஆட்சியமையுமா?

சிரிப்பதுவும், அழுவதுமாக கனடிய தேர்தல் -ரதன்

நடைபெற இருக்கும் கனடிய சமஷ்டி தேர்தலில் மூன்று பிரதான கட்சிகளின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்- – தர்ஷினி உதயராஜா

இன்றைய நிலையில் கடசிகளின் வெற்றிவாய்ப்பு நிலவரம்