இன்று முதல் நாடு முழுவதும் கடும் மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம்

நாட்டின் வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் ஊவா, மத்திய மாகாணங்களில் இன்று மாலை முதல் கடும் மழை பெய்யும் என்று எதிர்வுக்கூரப்பட்டுள்ளது.

வானிலை அவதான மையம் இதனை அறிவித்துள்ளது. இதன்படி இன்று முதல் டிசம்பர் 4 மற்றும் 5ஆம் திகதிகளில் கடும் மழையுடன் கூடிய வானிலை நிலவும். இதன்போது 100 மில்லி மீற்றர் வரை மழை பெய்யும்.