செல்வி.றியாவின் ( Riya Sharon Sushenthan) சலங்கைப் பூஜா நிகழ்வு

ஸ்ரீமதி.நிரஞ்சனா சந்துருவின் “கலைமன்றம்”நடனப் பள்ளியின் மாணவியும், சுசேந்தன் சாஜி தம்பதிகளின்
புதல்வியமான செல்வி.றியாவின் ( Riya Sharon Sushenthan)
சலங்கைப் பூஜா நிகழ்வு .@ City Playhouse Theatre on Nov 24,2019.
நிகழ்வின் இ குருவியின்( ekuruvi) அனைத்துபுகைப்படப்பதிவுகளையும் பார்வையிட இங்கேஅழுத்தவும்

Miss.Riya’s Salangai Pooja Junior Arangetrun Nov 24,2019

https://images.biztha.com/Latest-Events-2019/MissRiyas-Salangai-Pooja-Junior-Arangetrun-Nov-242019/i-vZVFB3h