சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

இலங்கை சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம் எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ளதாக பல்கலைக்கழக பதிவாளர் வி.டி. கித்சிறி தெரிவித்துள்ளார்.

அதன்படி, பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து பீடங்களினதும் கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாக உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

இதன் காரணமாக அனைத்து மாணவர்களும் எதிர்வரும் 14 ஆம் திகதி பல்கலைக்கழக விடுதிக்கு வருமாறு பல்கலைக்கழக பதிவாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.