கனடிய லிபரல் கட்சியின் மத்திய அரச நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தைப்பொங்கல் விழா -2020 நிகழ்வு

கனடிய லிபரல் கட்சியின்  மத்திய அரச நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்,  ஹரி ஆனந்தசங்கரி தலைமையில் இணைந்து கொண்டாடிய தைப் பொங்கல் விழாவினதும் தைப்பொங்கல் விழா -2020 நிகழ்வு
https://images.biztha.com/Latest-Events-2020/Tamil-Heritage-Month-by-Federal-Liberal-Caucus-Jan-192020-/i-6Lwwx6K