ஐதேக கட்சியில் இருந்து மேலும் 37 பேர் தற்காலிகமாக நீக்கம்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்ப்பில் மாகாண சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட 37 பேரின் கட்சி உறுப்புரிமை தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது.